Politica de Confidențialitate

Politica de confidentialitate

Prezenta politica de confidentialitate a datelor personale (mai departe -Politica de confidentialitate) se aplica informatiei, pe care magazinul online https://scule.online/ o poate primi despre Utilizator in timpul utilizarii site-ului, a soft-urilor si a produselor magazinului online.


1. DEFINIREA NOTIUNILOR

In prezenta Politica de confidentialitate se utilizeaza urmatoarele no?iuni: „Administratia site-ului” – personalul autorizat la gestionarea site-ului, care activeaza in numele companiei NERBIZ-GRUP SRL, care totodata efectueaza si (sau) organizeaza prelucrarea datelor cu caracter personal, stabilind scopurile , component datelor care sunt supuse prelucrarii si actiunile (operațiunile) necesare efectuate cu datele personale. „Datele cu caracter personal” – oricare informatie, sau date, care se refera direct sau indirect la o anumita persoana fizica identificata sau care nu este identificata (subiect al datelor cu caracter personal).  „Prelucrarea datelor cu caracter personal” – ansamblu de actiuni (operatiuni), executate prin mijloacele de automatizare sau fara a utiliza astfel de mijloace cu datele personale, inclusiv organizarea, colectarea, stocarea, inregistrarea, pastrarea, actualizarea, modificarea, extragerea, folosirea, transmiterea, stergerea si/sau blocarea  „Utilizatorul site-ului https://scule.online/ ” – persoana care are acces la site, prin intermediul retelei Internet si care utilizeaza site-ul.  „Cookies” – un fragment mic de date transmis de web server si stocat pe calculatorul utilizatorului, pe care un client web sau browser-ul il transmit serverului web la HTTP-interogare la incercarea de a deschide pagina corespunzatoare a site-ului.  „Adresa IP” — adresa de retea unica, construita dupa protocolul IP.


2. DISPOZITII GENERALE 

Folosirea de catre Utilizator a site-ului inseamna acceptarea Politicii de confidentialitate si termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal al Utilizatorului. In cazul dezacordului cu termenii si conditiile Politicii de Confidentialitate, Utilizatorul trebuie sa inceteze utilizarea site-ului companiei NERBIZ-GRUP. Prezenta Politica de confidentialitate se aplica doar la site-ului https://imperia.md/. Administratia site-ului nu controleaza si nu este responsabila pentru site-urile partilor terte, pe care Utilizatorul le poate accesa de pe link-urile, accesibile pe site-ul dat. Administratia site-ului nu verifica si nu este responsabila de autenticitatea datelor cu caracter personal, furnizate de catre Utilizatorul site-ului.


3. OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

Actuala Politica de confidentialitate stabileste obligatiunile Administratiei site-ului de nedenuntate si asigurare a regimului de confidentialitate a datelor cu caracter personal pe care Utilizatorul le furnizeaza la solicitarea Administratiei site-ului de inregistrare de pe site-ul magazinului online, sau atunci cand plaseaza o comanda pentru achizitionarea Bunurilor. Datele cu caracter personal, permise la prelucrare in cadrul prezentei Politici de confidentialitate, se ofera de catre Utilizator prin completarea formularului de inscriere pe Site-ul dat in sectiunea ‘Inregistrare’ ti includ in sine urmatoarele date:  numele, prenumele Utilizatorului;  telefonul de contact al Utilizatorului;  adresa postei electronice (e-mail); adresa de livrare a Marfii; adresa fizica a Utilizatorului.

3.3 Dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea de a accesa componentele site-ului care necesita utilizarea acestora.

3.3.1 Site-ul efectueaza colectarea datelor statistice privind adresele IP ale vizitatorii lor. Aceste date sunt utilizate cu scopul de a identifica si a rezolva problemele tehnice si pentru controlul legalita?ii a platilor financiare efectuate. 

3.4 Orice informatie personala ce nu a fost stipulata mai sus (istoria achizitiilor, browsere utilizate si sistemele de operare, s.a.m.d.) urmeaza sa fie depozitate, cu exceptia cazului prevazut in punctual 5.2 a actualei Politici de Confidentialitate.


4. SCOPUL COLECTARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE UTILIZATORULUI

Administratia site-ului poate utiliza datele personale ale Utilizatorului pentru:  Identificarea Utilizatorului inregistrat pe site cu scopul de a plasa o comanda si (sau) a incheia Contractul de vanzare-cumparare a marfurilor la distanta. A oferi Utilizatorului acces la resursele si solutiile personalizate ale Site-ului. Facilitarea comunicarii cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea notificarilor si a cerintelor ce tin de utilizarea Site-ului, de prestarea serviciilor, de prelucrare a solicitarilor si a cererilor din partea Utilizatorului. A determina locatia Utilizatorului pentru a asigura securitatea acestuia si prevenirea fraudelor. Confirmarea veridicitatii si plenitudinii datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator. A crea un cont pentru a face cumparaturi, in cazul in care Utilizatorul si-a dat acordul pentru crearea unui cont. Notificarea prealabila a Utilizatorului cu privire la starea Comenzii. Prelucrarea si obtinerea platilor, confirmarea impozitului sau a facilitatilor fiscale, contestarea platii, determinarea dreptului de a obtine o linie de credit de catre Utilizator. A oferi Utilizatorului un suport eficient in cazul in care apar probleme legate de utilizarea Site-ului. A oferi Utilizatorului actualizari de produse, oferte speciale, informatii despre preturi, stiri, corespondenta si alte informatii din numele magazinului sau din partea partenerilor magazinului. Punerea in aplicare a activitatii de publicitate.


5. MODALITASILE SI TERMENII DE PRELUCRARE A INFORMATIILOR

5.1 Prelucrarea de date cu caracter personal a Utilizatorului se executa fara limitare de termen, prin orice metoda legala, inclusiv in cadrul sistemelor informationale de date cu caracter personal prin folosirea mijloacelor de automatizare sau fara folosirea astfel de mijloace.

5.2 Utilizatorul este de acord cu faptul ca Administratia site-ului are dreptul sa transmita datele cu caracter personal persoanelor terte, in special, serviciilor de curierat, organizatiilor portale, operatorilor de telecomunicatii, pentru a furniza comanda Utilizatorului, care a fost perfectata pe Site-ul magazinului online.

5.3 Administratia site-ului ia masuri organizatorice si cele tehnice, care sunt necesare pentru protejarea informatiilor personale al Utilizatorului de la acces abuziv sau accidental, modificarii distrugerii, copierii, raspandirii, blocarii precum si impotriva altor actiuni ilegale a persoanelor terte;

5.4 Administratia site-ului impreuna cu Utilizatorul, ia toate masurile necesare de prevenire a pagubelor sau ale altor consecinte negative, cauzate de pierdere sau prin divulgarea datelor cu caracter personal a Utilizatorului.


6. OBLIGATIUNILE PARTILOR

Utilizatorul este obligat: Sa ofere informatii cu privire la datele personale, necesare pentru utilizarea Site-ului. Sa actualizeze si sa completeze informatiile oferite cu privire la datele personale, in caz de modificare a acestora. Administratia site-ului este obligata:  Sa utilizeze informatia obtinuta doar pentru scopurile prevazute in punctul 4 a prezentei Politici de confidentialitate. Sa asigure stocarea de informatii confidentiale in secret, sa nu divulge, fara permisiunea prealabila scrisa de catre Utilizator, precum si sa nu efectueze vanzarea, schimbul, publicarea sau divulgarea in alte moduri posibile transmise de date cu caracter personal al Utilizatorului, cu exceptia punctului 5.2 din prezenta Politica de Confidentialitate. Sa iea masuri de precautie pentru a proteja confidentialitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului.


7. RASPUNDEREA PARTILOR

Administratia site-ului, ce nu a exercitat obligatiunile sale, poarta raspundere pentru pierderile suportate de Utilizator in legatura cu folosirea ilegala a sdatelor cu caracter personal, in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, cu exceptia cazurilor prevazute de punctele 5.2 si 7.2 a prezentei Politici de Confidentialitate. In cazul pierderii sau divulgarii informatiei Confidentiale, Administratia site-ului nu poarta raspundere, in cazul in care aceste informatii confidentiale: A devenit publica inainte de pierderea sau divulgarea acesteia. A fost primita de la o parte terta pana la momentul obtinerii acesteia de catre Administratia site-ului.  A fost divulgata cu acordul Utilizatorului.


8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1 Pana la adresarea catre instanta de judecata in legatura cu litigiile care decurg din relatiile dintre Utilizator site-ului si Administratia site-ului, este obligatorie inaintarea reclamatiei catre administratia companiei ( text in varianta scrisa, intarita cu semnatura Utilizatorului, ce stipuleaza solutionarea amiabila a litigiului).

8.2 Beneficiarul pretentiei va comunica eventual in scris solicitantului pretentiei un raspuns cu privire la rezultatele examinarii reclamatiei.

8.3 Daca nu s-a ajuns la un acord, litigiul va fi inaintat spre examinare la autoritatea judiciara, in conformitate cu legisla?ia in vigoare a Republicii Moldova.


9. CONDITII SUPLIMENTARE

9.1 Administratia site-ului are dreptul de a face modificari la aceasta Politica de confidentialitate fara a informa in prealabil sau a primi acordul Utilizatorului.

9.2 Noua Politica de Confidentialitate intra in vigoare la data plasarii pe Site, daca nu este prevazuta alta de noua redactie a Politicii de Confidentialitate.

9.3 Toate sugestiile sau intrebarile referitoare la prezenta Politica de Confidentialitate pot fi raportate si specificate la sectiunea corespunzatoare a site-ului.

9.4 Actuala Politica de confidentialitate este postata pe pagina web https://scule.online/